ภูเก็ต เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 และเปิดตัวโครงการ “DD (Designated Drive” (Hero Project ดื่มไม่ขับ พาเพื่อนกลับบ้าน)

songkran

ดื่มไม่ขับ พาเพื่อนกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 และเปิดตัวโครงการ “DD (Designated Drive” (Hero Project ดื่มไม่ขับ พาเพื่อนกลับบ้าน) โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี พร้อมปล่อยขบวนรถในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดภูเก็ต

นายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดเวลาดำเนินการช่วงรณรงค์ในเทศกาลสงกรานต์ 2555 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 43 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน 52 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 7 คน ตามแนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”