ประเพณีัวันสงกรานต์

สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี หรือคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

songkran festivalเทศกาลสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี โดยวันแรกของเทศกาลซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” วันถัดมาเรียกว่า “วันเนา” และวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประจำปีใหม่ เรียกว่า “วันเถลิงศก” กิจกรรมในวันสงกรานต์ก็จะมีมากมาย เช่น การทำบุญตักบาตรที่ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเอง และ อุทิศส่วนกุศลนั้นแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การสรงน้ำพระการรดน้ำซึ่งเป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน การสรงน้ำพระจะรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด การรดน้ำผู้ใหญ่ การปล่อยนกปล่อยปลาที่ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ร้าย และการนำทรายเข้าวัดซึ่งทางภาคเหนือจะนิยมขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญ เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัด

ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นกันแล้ว เกิดจากปัจจัยทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในหลายๆด้าน ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้จุดมุ่งหมายประเพณีสงกรานต์เปลี่ยนไป ดังนั้นเราคนไทยควรใช้ประเพณีสงกรานต์นี้ เป็นโอกาสในการสร้างความรัก ความกตัญญู ความเอื้ออาทร ความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่ละเลยคุณค่า สาระ ที่เป็นแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ที่งดงามมาและทรงคุณค่ามาแต่อดีต