คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ด้วยการปิดไฟแค่เพียงหนึ่งชั่วโมง ในวันที่ 31 มีนาคม

ในปัจจุบันนี้คำว่า “ภาวะโลกร้อน” เป็นคำยอดฮิตที่คุ้นหูคนมากที่สุดคำหนึ่ง เพราะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างมากในช่วงหลัง ไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดู อากาศที่ร้อนจัด รวมทั้งภัยธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  กำลังส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ว่า “ภาวะโลกร้อน”

ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้าม เพิกเฉยไปได้อีกต่อไป วันนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตของเราได้เข้าร่วมโครงการ Earth Hour 2012 หรือปิดไฟ ให้โลกพัก ภูเก็ตเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราชาวภูเก็ตจะได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเราบ้าง

คุณจะทำอะไรเพื่อโลกของเราบ้าง?   โครงการปิดไฟ…ให้โลกพัก ภูเก็ต จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 20.30 นาฬิกา ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประจำวันของทุกคนให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและการบริโภค ซึ่งล้วนแล้วแต่จะส่งผลการะทบต่อโลกมากขึ้น เราทุกคนล้วนต้องพึ่งพาโลกใบนี้ และเราทุกคนจำเป็นต้องดูแลและรักษาโลกของเรา