เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย สมาชิกสภา อบจ. ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ. ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสาคู ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง แล ผู้พิการที่บ้านโครงการภูเก็ตแคร์ ประจำเดือนมกราคม 2555 ในเขตตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบชุดของเยี่ยม อาทิ ผ้าอ้อม แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 7 ราย ได้แก่ นางลี้ม้า เตียงน้อย อายุ 78 ปี นายเจือ คงกระพัน อายุ 70 ปี นางสมบูรณ์ ค้าขึ้น อายุ 83 ปี นายณรงค์ วงษ์แท้ อายุ 64 ปี นางมาลี สูงสนิท อายุ 94 ปี นางฟู ประทีป ณ ถลาง อายุ 91 ปี และนายดาว ปัญญาดี อายุ 77 ปี

สำหรับโครงการภูเก็ตแคร์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ เขตพื้นที่ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการดูแล และการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้ที่ทำให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชน และสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน.