เดอะ แอ๊บโซลูท แมงโก้ เฮ้าส์ เฟสติวัล 2555 เทศกาลดนตรีนานาชาติ จัดขึ้นภายในวันที่ 7, 8 และ 9 เดือนมีนาคม 2555 นี้ ณ Mango House bar & restaurant เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ mangohousesessions.com

The Absolut Mango House Festival 2012